نشست یک روزه بحران قره باغ

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند....

نشست یک روزه «بحران قره باغ»....

سخنرانان....

دکتر محمد اخباری  «پیامدهای ژئوپلیتیک بحران قره باغ»....

دکتر بهرام امیراحمدیان  «تحولات ژئوپلیتیک قره باغ و تاثیر آن بر فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»

دکتر عمران علیزاده  «بررسی اثرگذاری رقابتهای منطقه ای در بحران قره باغ»

حسین سیف الدینی  «چالشهای مرزی در قره باغ کوهستانی و معمای امنیت (بازیگران، سناریوها و استراتژی ها)»

محمد آمره  «نقش تحولات قفقاز جنوبی و امنیت انرژی ایران»

دبیر علمی نشست:

دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

زمان:

دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹

ساعت ۱۹

پخش از طریق لینک زیر:

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geopolitical

لینک برنامه یک ربع قبل از  شروع نشست باز می شود.

ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان خواهد بود.

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.