پیام تبریک

  • PDF

جناب آقای مراد دلالت (دانشجوی محترم دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)....

با سلام و احترام کسب عنوان افتخار آمیز جایزه دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400 - 1399 را به جنابعالی تبریک عرض می کنیم و آرزوی موفقیت های بیشتر برایتان داریم.

هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران