کارگاه آموزشی مقاله نویسی

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند.....

« کارگاه آموزشی مقاله نویسی »....

 

مدرس:

دکتر مصطفی قادری حاجت

(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دستیار سردبیر فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک و بازرس انجمن ژئوپلیتیک)

 

زمان:

سه شنبه 7 بهمن ماه ۱۳۹۹

ساعت 18

 

از طریق سامانه اسکای روم خانه اندیشمندان علوم انسانی

ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

لینک ورود به کارگاه:


https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geopolitical

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 30 دی 1399 ساعت 17:44