سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6)

  • PDF

سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست....

«وبینار تخصصی 6»....


عنوان:
«راهبردهای ژئواکونومیک چین و تحول در هندسه جهانی قدرت»

سخنران:
دکتر هادی ویسی (دانشیار دانشگاه پیام نور)

برگزارکنندگان:
انجمن ژئوپلیتیک ایران
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

زمان:

شنبه 11 بهمن ماه ۱۳۹۹ - ساعت ۲۰-۱۸

مجری برنامه: دکتر حسین ربیعی

پخش از طريق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی و نرم افزار Adobe connect

لینک ورود:


http://vc2.khu.ac.ir/rht0nwxj50ai/


ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#وبینار
#ژئواکونومیک
#چین
#هندسه_جهانی_قدرت
#راهبرد
#دانشگاه_خوارزمی
#دکتر_هادی_ویسی