لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران.....

زمان: 9 اسفند 1399 ....

ساعت 9 تا 16

آخرین به روز رسانی در جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:45