متن سخنرانی دکتر صفوی در یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

متن سخنرانی دکتر صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران در یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح... اعضا میتوانند فایل pdf سخنرانی را از لینک زیر دانلود نموده و مطالعه فرمایند و یا به کانال انجمن به آدرس iag2002@ مراجعه نموده و آن را دانلود نمایند.

 

https://s16.picofile.com/file/8428523950/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html