برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور هیات مدیره نهمین دوره انجمن و هیات رئیسه مجمع در روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد. برای دیدن آلبوم تصاویر به کانال تلگرام انجمن به آدرس iag2002@ مراجعه نمایید.