صورتجلسه نشست انجمن معلمان جغرافیای خراسان رضوی با انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

صورتجلسه نشست انجمن معلمان جغرافیای خراسان رضوی با انجمن ژئوپلیتیک ایران که با حضور دبیر انجمن جناب آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات، در تاریخ 19 اردیبهشت 1400 در محل اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی برگزار شد را میتوانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید و یا به کانال تلگرام انجمن به آدرس iag2002@ مراجعه کنید.

لینک دانلود فایل صورتجلسه

https://s19.picofile.com/file/8433355218/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%A7.pdf.html