مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر نبی الله رشنو با شبکه خبر

  • PDF

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر نبی الله رشنو (عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران) با شبکه خبر...

این مصاحبه روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 19:30، با موضوع تحولات فلسطین بصورت زنده از شبکه خبر پخش شد.

برای دیدن بقیه تصاویر به کانال تلگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران به آدرس iag2002@ مراجعه فرمایید.