مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر نبی الله رشنو با شبکه خبر

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر نبی الله رشنو (عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران) با شبکه خبر...

این مصاحبه روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 19:30، با موضوع تحولات فلسطین بصورت زنده از شبکه خبر پخش شد.

برای دیدن بقیه تصاویر به کانال تلگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران به آدرس iag2002@ مراجعه فرمایید.