حکم انتصاب مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

دکتر ناصر رضایی از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و سرپرست پژوهشکده گردشگری و مدیر گروه پژوهشی مستقل میراث فرهنگی، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن منصوب شد.

 

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 ساعت 21:36