اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
101 یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 252
102 وبینار تخصصی نقد کتاب نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 261
103 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی5) حمیدرضا نصرتی 266
104 گواهی رتبه علمی فصلنامه ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 250
105 گزارش روزنامه شروع (روزنامه اقتصادی صبح ایران) حمیدرضا نصرتی 240
106 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 246
107 گزارش هفته نامه اقتصادی – اجتماعی مناطق آزاد (شماره 105) حمیدرضا نصرتی 235
108 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 217
109 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 230
110 گزارش روزنامه تعادل حمیدرضا نصرتی 223
111 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم) حمیدرضا نصرتی 233
112 گزارش مصور همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 226
113 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی یازدهم) حمیدرضا نصرتی 244
114 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 248
115 لینک های پخش زنده همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي حمیدرضا نصرتی 257
116 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم) حمیدرضا نصرتی 227
117 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 230
118 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی نهم) حمیدرضا نصرتی 238
119 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 225
120 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم) حمیدرضا نصرتی 215