اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
141 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 377
142 موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 423
143 همگرایی همسایگان شمالی حمیدرضا نصرتی 415
144 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هفتم) حمیدرضا نصرتی 408
145 سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 384
146 دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 369
147 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم) حمیدرضا نصرتی 363
148 اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 367
149 راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 372
150 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 347
151 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم) حمیدرضا نصرتی 351
152 سخنرانی آقای دکتر اعظمی حمیدرضا نصرتی 325
153 سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 372
154 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 364
155 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 378
156 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم) حمیدرضا نصرتی 342
157 برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 397
158 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 360
159 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم) حمیدرضا نصرتی 375
160 مصاحبه آقای دکتر حمداله سجاسی حمیدرضا نصرتی 371