اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 تصاویری از جلسه مشترک انجمن علمی معلمان جغرافیای خراسان رضوی و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 88
22 تصاویری از گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج. ا. ا. (دافوس) حمیدرضا نصرتی 82
23 تقدیر و تشکر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 95
24 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 110
25 استفاده از موقعیت خلیج فارس در جهت صلح و همگرایی منطقه ای حمیدرضا نصرتی 115
26 گردهمایی و نشست تخصصی گرامی‌داشت روز ملی خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 114
27 نشست علمی روز ملی خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 130
28 فرمول شکست‌ ناپذیری برجام برای ایران حمیدرضا نصرتی 130
29 سند راهبردی ایران و چین، چرخش قدرت از غرب به شرق حمیدرضا نصرتی 131
30 دکتر محمدرضا هیودی حمیدرضا نصرتی 140
31 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 125
32 دکتر فتح اله نوروزی زاده حمیدرضا نصرتی 130
33 نشست علمی هیدروپلیتیک ایران و افغانستان حمیدرضا نصرتی 140
34 ضرورت ها و بایسته های استمرار یک گفتگو حمیدرضا نصرتی 131
35 دکتر هادی ویسی حمیدرضا نصرتی 180
36 گاهنامه خبری - تحلیلی آفریقا حمیدرضا نصرتی 162
37 دکتر سید ناصر حسینی حمیدرضا نصرتی 158
38 اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا حمیدرضا نصرتی 182
39 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 157
40 دکتر صادق خسرو حمیدرضا نصرتی 176