اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
201 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 580
202 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 584
203 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 699
204 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 678
205 همايش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایداردر مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” حمیدرضا نصرتی 655
206 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 623
207 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 784
208 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 687
209 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 698
210 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 605
211 آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان حمیدرضا نصرتی 643
212 گزارش تصویری نشست علمی نظریه قلمروسازی در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 696
213 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 583
214 جوابیه ای بر نامه دوم دکتر حسین پور مطلق حمیدرضا نصرتی 536
215 جوابیه ای بر حاشیه ای بر یک حاشیه حمیدرضا نصرتی 571
216 همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای حمیدرضا نصرتی 838
217 تصاویری از نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی حمیدرضا نصرتی 787
218 "توطئه قرن" حمیدرضا نصرتی 720
219 برگزاری کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 690
220 پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 717