اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 لقمان توتونچی حمیدرضا نصرتی 148
42 محمدرضا باقري رخنه حمیدرضا نصرتی 138
43 دکتر غلامرضا حداد حمیدرضا نصرتی 149
44 دکتر کیومرث یزدان پناه درو حمیدرضا نصرتی 229
45 تصاویری از برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا بر مناطق مختلف جهان؛ ابعاد مفهومی و عملی (مجازی) حمیدرضا نصرتی 153
46 دکتر احسان لشگری تفرشی حمیدرضا نصرتی 171
47 دکتر حجت مهکویی حمیدرضا نصرتی 175
48 دکتر احسان رسولی نژاد حمیدرضا نصرتی 163
49 دکتر محسن جان پرور حمیدرضا نصرتی 194
50 دکتر سهراب عسگری حمیدرضا نصرتی 170
51 دکتر سید حسین رئیس السادات حمیدرضا نصرتی 223
52 دکتر عبدالرضا فرجی راد حمیدرضا نصرتی 248
53 دکتر محمد رضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 225
54 دکتر بهرام امیر احمدیان حمیدرضا نصرتی 242
55 تحلیل و بررسی سند همکاری 25 ساله ایران و چین حمیدرضا نصرتی 185
56 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 168
57 سال نو مبارک حمیدرضا نصرتی 157
58 نشست علمی بررسی اثر گذاری تحولات ژئوپلیتیک غرب آسیا بر انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 حمیدرضا نصرتی 174
59 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم) حمیدرضا نصرتی 162
60 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 149