اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 برگزاری اولين جلسه دهمین هيأت مديره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 166
62 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 147
63 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 149
64 برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 138
65 نتایج انتخابات دهمین دوره هیات مدیره و بازرسین انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 126
66 نتایج انتخابات دهمین دوره هیات مدیره و بازرسین انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 141
67 متن سخنرانی دکتر صفوی در یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 121
68 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 190
69 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 242
70 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 228
71 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 219
72 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 270
73 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 285
74 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 213
75 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 202
76 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 184
77 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 201
78 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 179
79 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 174
80 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 265