اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
641 «دومین جلسه هفتمین دوره هيات مديره انجمن ژئوپليتيک ايران» حمیدرضا نصرتی 1648
642 قدرت پیش­ بینی ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1947
643 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک خراسان حمیدرضا نصرتی 1730
644 خبرنامه پاییز 93 حمیدرضا نصرتی 1722
645 متن کامل سخنرانی جغرافیا نخست در خدمت صلح حمیدرضا نصرتی 2296
646 اولین جلسه هفتمین دوره هيات مديره انجمن ژئوپليتيک ايران حمیدرضا نصرتی 1735
647 نشست هم اندیشی کارگروه مطالعات ژئوپلیتیک و مدیریت سیاست داخلی وزارت کشور حمیدرضا نصرتی 1761
648 پیام تبریک به سرکار خانم دکتر زهرا احمدی پور حمیدرضا نصرتی 1963
649 پیام تبریک به جناب آقای دکتر محمد اخباری حمیدرضا نصرتی 1905
650 مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران در همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی حمیدرضا نصرتی 1718
651 میزگرد علمی ژئوپلیتیک انتقادی حمیدرضا نصرتی 1790
652 سخنرانی علمی "جغرافیا: نخست در خدمت صلح " برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1951
653 سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و تحولات تاریخی در ایران حمیدرضا نصرتی 1810
654 سخنرانی علمی جغرافیا: نخست در خدمت صلح حمیدرضا نصرتی 1881
655 متن کامل سخنرانی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 2149
656 مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1750
657 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1974
658 سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 2002
659 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام آموزشی موجود برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1772
660 فراخوان مقاله مجله ی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 2757