اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
661 اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1656
662 برنامه نهایی همایش دیپلماسی هسته ای حمیدرضا نصرتی 1699
663 سخنرانی علمی آسیب شناسی فضای حاکم بر نظام اموزشی موجود حمیدرضا نصرتی 1933
664 پیام تبریک به جناب آقای دکتر مراد کاویانی راد حمیدرضا نصرتی 2045
665 تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1814
666 گزارش ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزي و مدیریت شهري با تاکید بر مولفه هاي شهر ایرانی - اسلامی حمیدرضا نصرتی 1976
667 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1647
668 نشست علمی نسبت بین جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 1761
669 گزارش سفر علمی اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد حمیدرضا نصرتی 1883
670 همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت حمیدرضا نصرتی 2187
671 تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 1658
672 همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1730
673 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1693
674 اطلاعیه سخنرانی حمیدرضا نصرتی 1744
675 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1702
676 اطلاعیه تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 1770
677 تغییر زمان برگزاری همایش ملی مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصتهای سرمایه گذاری حمیدرضا نصرتی 1775
678 پیام تسلیت به سرکار خانم دکتر نسرین خانیها حمیدرضا نصرتی 2042
679 فراخوان هشتمین همایش سالانه : انجمن علوم سیاسی حمیدرضا نصرتی 1795
680 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 1814