اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
721 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 3619
722 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2068
723 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2115
724 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 2014
725 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 2044
726 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 2006
727 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 2006
728 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 2038
729 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1984
730 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2346
731 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2266
732 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 2461
733 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 2197
734 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2403
735 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2185
736 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 2194
737 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 2268
738 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2267
739 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 3632
740 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2977