اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
81 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 274
82 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 290
83 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 327
84 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 309
85 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 308
86 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 295
87 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 302
88 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 318
89 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 294
90 نشست یک روزه بحران قره باغ حمیدرضا نصرتی 337
91 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 301
92 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 328
93 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 323
94 برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی) حمیدرضا نصرتی 307
95 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 293
96 برگزاری سخنرانی تبیین مفهوم ژئوپلیتیک مواد مخدر از طریق اسکایپ حمیدرضا نصرتی 294
97 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم) حمیدرضا نصرتی 283
98 پیام تبریک به دکتر حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 280
99 راه اتدازی واتس آپ خط رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 255
100 نشست علمی بررسی اثرگذاری مناقشه قره باغ بر گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 265