رسانه ژئوپلیتیک
تحلیل ژئوپلیتیک رخدادهای روز جهانی

آخرین مطالب

نشست های انجمن
انجمن ژئوپلیتیک ایران

نشست ایران و تاجیکستان؛ گذشته، حال، آینده

🔊 مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی ، انجمن ژئوپلیتیک ایران و هسته پژوهشی سیاست خارجی چند همسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کنند ؛ ✅عنوان نشست:ایران و تاجیکستان ؛گذشته، حال، آینده 🎙️سخنرانان؛نظام الدین زاهدیسفیر جمهوری تاجیکستان در ایران دکتر علی اشرف مجتهد شبستریاولین سفیر ایران در

ادامه مطلب »

اطلاعیه

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند:کارگاه تحولات نوین در بستر

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران میرساند، با توجه به نامه پیوست

عملکرد انجمن به روایت آمار

1
رویداد برگزار شده
1
جلد فصلنامه ژئوپلیتیک
1
عضو انجمن
اسکرول به بالا