رسانه ژئوپلیتیک
تحلیل ژئوپلیتیک رخدادهای روز جهانی

آخرین مطالب

همایش های انجمن
انجمن ژئوپلیتیک ایران

همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»تمدید شد.

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در قالب محورهای زیر، همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» در 8 آذرماه سال جاری(1402) برگزار میکند: همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» محورهای همایش: کشورداری و حقوق محیط زیست و منابع طبیعی الگوی مطلوب کشورداری و پایداری سرزمینی کشورداری و پایداری

ادامه مطلب »

عملکرد انجمن به روایت آمار

1
رویداد برگزار شده
1
جلد فصلنامه ژئوپلیتیک
1
عضو انجمن
اسکرول به بالا