رسانه ژئوپلیتیک
تحلیل ژئوپلیتیک رخدادهای روز جهانی

آخرین مطالب

رویدادها
انجمن ژئوپلیتیک ایران

فراخوان ششمین دوره انتخاب آثار جغرافیای سیاسی 1402-1401

کمیته نخبگان و پیشکسوتان انجمن ژئوپلیتیک ایران  برگزار می کند: فراخوان ششمین دوره انتخاب آثار جغرافیای سیاسی 1402-1401 جشنواره تقدیر از پایان نامه ها، رساله ها و پژوهشگران برتر  ازتمامی اندیشمندان ، پژوهشگران ، دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاهای سراسر کشور  دعوت می شودآثار علمی خود  در حوزه جغرافیای  سیاسی و ژئوپلیتیک که

ادامه مطلب »

عملکرد انجمن به روایت آمار

1
رویداد برگزار شده
1
جلد فصلنامه ژئوپلیتیک
1
عضو انجمن
اسکرول به بالا