پرداخت هزینه بررسی اولیه مقاله

نویسنده گرامی،

 ضن تشکر از حسن توجه شما به فصلنامه ژئوپلیتیک؛ خواهشمند است  هزینه بررسی اولیه مقاله به مبلغ 2.000.000 ریال را از طریق فرم زیر پرداخت نمایید.
بدیهی است بررسی اولیه مقاله منوط به واریز مبلغ مزبور می باشد.

کد مقاله را از دفتر فصلنامه دریافت نمایید.
قیمت: 2,000,000 ریال
اسکرول به بالا