ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

جدال ژئواستراتژیک ایالات متحده با چین ژئوپلیتیکی؛ جغرافیای راهبردی متحرک برخوردار در تقابل با جغرافیای استراتژیک ایستا

چین در دوره باستان و علیرغم توسعه تمدنی چند هزار ساله، هیچوقت نتوانست به حوزه ای ژئواستراتژیک دست پیدا کند. عدم دسترسی به عوامل و عناصر جغرافیایی ترکیبی و اثرگذار در ژئوپلیتیک عام و مکمل یک حوزه ژئواستراتژیک، کنشگر مطرح در این زمینه بود. حتی تصوری رویا گونه از حوزه ای ژئواستراتژیک، بدلیل وجود اقیانوسی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمد یوسفی شاتوری

پتک مازوت سوزی بر پیکر بی جان اصفهان

طی چندین سال است که مردم اصفهان تنها فقط تعداد روزهای اندکی هوای سالم را تجربه کرده اند که آن هم به مدد بارش های زمستانی بوده است. بنابراین، می توان اظهار کرد که امروزه پدیده تشدید یا جولان آلاینده های جوی یا همان آلودگی هوا که اغلب در بیشتر نواحی جغرافیایی شهر اصفهان وجود

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

رسانه ها پایه ی خودکامگی های ژئوپلیتیکی؛ مدافعان دولت یا ملت

چنانچه بخواهیم شناختی تاریخی از رسانه ها و عملکرد آنها درگستره جغرافیای پشتیبان مدنیت، و از عهد باستان تا دوران مدرن داشته باشیم، ابتدا باید آشنا به پیدایش و اثرآنها در شکل گیری تمدن و منافع جمعی بوده، و سپس از نقش آن در تسلط حاکمیت های سیاسی برجوامع مدنی آگاه باشیم. آگاهی ما به

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

تکرار تاریخی ناتوانی قدرت و سیاست درایران، و انحراف پیاپی در استراتژی های ژئوپلیتیکی

درصورتیکه بخواهیم به استمرار ناکامی های سیاسی و ناتوانی در قدرت توازن دهنده ژئواستراتژیک، به همراه اشتباهات ژئوپلیتیکی درایران اشاره کنیم، حداقل بایستی به یک سده تنش سیاسی بر بستر جغرافیایی با موقعیت راهبردی و پرتلاطم بنگریم. جغرافیایی استراتژیک و با اهمیت که به دلیل تداوم ضعف در قدرت و عدم استقلال سیاسی به عاملی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

چالش حجاب؛ پارادوکس اندیشه و سیاست درجامعه ایران

بیش از هزار و چهارصد سال است که جامعه و حاکمیت ایرانی در تقابلی آشکار مابین عقاید و سنن مذهبی با فرهنگی ملی، و اندیشه ای آشفته و سیاستی متضاد در عمل نسبت به پوشش بانوان دست به گریبان است. این مسئله که حجاب در دیدگاه جامعه، حاکمیت و مذهب ایران، و در نزد اقوام

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
صادق خسرو

شرحی بر دریای کاسپین (خزر) و واقعیت رژیم حقوقی حاکم بر آن در دو قرن گذشته تا کنون

1- پس از شکست قاجار در جنگ با شاهان تزاری (به علت توطئه های داخلی از آتش برافروزی و فتواهای متعصبانه و غیر تخصصی تا خیانت و عدم پشتیبانی), کشتی های تجاری دو کشور ایران و روسیه از نظر استفاده از مسیرهای دریایی در دریای کاسپین (خزر) داری حقوق برابر بودند اما در خصوص کشتی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

تکرار تاریخ در هزاره ها و موعد ژئوپلیتیک

براساس تاریخ اسطوره، مکتوب و شفاهی، خاورمیانه و بخصوص بین النهرین، چند دوره تاریخی تکراری اما متفاوت در شکل و جزئیات را تجربه کرده است. دولت و جامعه سومر، اکد و بابلی در میان رودان، و در بستر جغرافیایی شکل گرفت که، مساعد پیدایش مدنیت و مذاهب برگرفته از مواهب طبیعی و تخیلات بود. سپس

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
محمدرضا هیودی

آشفتگی های ژئوپلیتیکی در دنیای مدرن؛ از اندیشه پایان تاریخ، تا برخورد تمدن ها

به فراخور مقاطع مختلف تاریخی، و از کنش و واکنش انسان اندیشمند، و محیط مطلوب آن، که پیدایش، تکوین و سقوط تمدن ها را به دنبال داشت، جوامع مدنی در امتداد توسعه تمدنی خود، دوره های مدرن را به دفعات تا رسیدن به بالندگی و کهنگی تمدنی تجربه کرده اند. اما استواری و تداوم مدنیت

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی
مرتضی قورچی

کمونیست سرسختی که سوسیال دمکرات شد

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی دو روز قبل درگذشت، کمونیستی که آرمانش سوسیال دمکراسی بود و می خواست حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را به سمت و سوی یک حزب سوسیال دمکرات متحول سازد، الگوی او کشور سوئد بود و در خاطراتش تاکید کرد که دوست داشت شوروی همانند سوئد با تکیه بر سوسیال دمکراسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا