پرداخت هزینه پذیرش نهایی مقاله

نویسنده گرامی،

به منظور پرداخت هزینه پذیرش نهایی مقاله شما در هیات تحریریه، لطفا از فرم زیر استفاده نمایید. بدیهی است صدور گواهی پذیرش و چاپ مقاله منوط به واریز مبلغ مشارکت در چاپ می باشد.

کد مقاله را از دفتر فصلنامه دریافت نمایید.
قیمت: 15,000,000 ریال
اسکرول به بالا