آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا

تألیف: دکتر حسین نواده توپچی

ناشر: خرسندی

هوا و دریا به عنوان پدیده‌های جغرافیایی از بعد حقوقی مورد مطالعه علم حقوق قرار دارند. دریا به عنوان پدیده فضایی است که از دیرباز انسان با آن در ارتباط بوده است. هوا نیز به عنوان پدیده فضایی دیگری است که با رشد و توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی- تجاری و نظامی هوایی مورد توجه انسان قرار گرفته است. در حال حاضر ارتباط تنگاتنگ انسان با این دو پدیده، بستر اعمال قوانین حقوقی را موجب شده است تا بر مبنای این قوانین بشر بتواند تعاملات خود را تنظیم نماید. کتاب آثار راهبردی حقوق بین‌الملل هوا و دریا با هدف تبیین قلمرو‌های اعمال حاکمیت حکومت‌ها در این پدیده‌های فضایی تنظیم شده است. بخش چهارم این کتاب نیز با ذکر نمونه ایران موارد نقض علمی حاکمیت ملی را در جهان نشان داده است.

این کتاب در چهار‌بخش زیر تألیف یافته است.

بخش اول: حاکمیت و امنیت ملی و ارتباط آنها با یکدیگر در قلمرو هوایی و دریایی

بخش دوم:‌ تأثیر مقررات بین‌المللی ناظر بر حاکمیت کشور‌ها در قلمرو هوایی

بخش سوم: تأثیر مقررات ناظر بر حاکمیت کشور‌ها در قلمرو دریایی

بخش چهارم: نقض علمی حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو‌های هوایی و دریایی

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا