آینده رشته و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی را دریابیم

هفته پیش سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور باهمكاري سازمان سنجش و آموزش كشور اقدام به انتشار دفترچه راهنماي آزمون دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور کرد که در قالب آن تعداد 913 نفر از متقاضيان واجد شرايط از طريق امتحان كتبي در دو حيطه عمومي و تخصصي، مصاحبه هاي استخدامي و گزينش به صورت پيماني جذب می­ شوند. در جدول شماره 1 كد و عناوين خوشه­ هاي شغلي و مواد آزمون هريك ازآنها دست کم چهار خوشه شغلی امور سیاسی، امور امنیتی، اموراجتماعي، امور شهري و روستايي در زیرمجموعه­ های وزارت کشور، وزارت امورخارجه، نهاد رياست جمهوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد که دانش آموختگان جغرافیای سیاسی با توجه به واحدهای درسی که گذرانده ­اند امکان فعالیت و اشتغال دارند. این در حالی است که در هیچ یک از موارد یاد شده به جغرافیای سیاسی اشاره ­ای نشده است. به یاد دارم که طی مکاتباتی که انجمن ژئوپلیتیک ایران با وزارت کشور داشت آن وزارت خانه مدعی شد که امکان تفکیک رشته علوم جغرافیایی وجود ندارد و دانش آموخته جغرافیا استخدام می­ کند. این در حالی است که در دفترچه یاد شده به صراحت به رشته های تحصيلي مجاز جغرافيا وبرنامه­ ريزي روستايي(فوق ليسانس و دكتري)، جغرافيا وبرنامه ­ريزي شهري (فوق ليسانس و دكتري) و برنامه ­ريزي آمايش سرزمين (فوق ليسانس، دكتري) اشاره شده است. چندی پیش نیز وزارت امورخارجه اعلام کرد که از دانش ­آموختگان رشته جغرافیای سیاسی به عنوان کارشناس امور سیاسی استخدام می‌کند این در حالی است که در دفترچه یاد شده اساساً نامی از رشته به میان نیامده است. بی گمان، عدم درج رشته جغرافیای سیاسی در دفترچه راهنماي آزمون دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور علاوه بر  دلسرد کردن دانشجویان و دانش آموختگان این رشته در وضعیت کنونی در آینده نیز از ورد دانشجویان مستعد به این رشته جلوگیری خواهد کرد که در کلیت خود به افول رشته خواهد انجامید و این گمان را تقویت خواهد کرد که جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک، علم ناکارامدی است و گرنه چه دلیلی دارد که دانش آموختگان آن به کار فراخوانده نشوند؟. معروف است که حرمت امام زاده را متولی آن نگاه می دارد. امروز بر همه اساتید دانشگاه و نیز دست اندرکاران دانش آموخته جغرافیای سیاسی در بخش های مختلف حکومتی تکلیف است که برای آینده این علم، دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی را دریابند و از طریق پیگیری و مکاتبه با متولیان امر امید را به رشته برگردانند. در این میان، وظیف دو مرکز علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران و قطب علمی جغرافیای سیاسی به طور رسمی بیش از دیگر مراکز و افراد است و انتظار است که طی چند روز آینده نتیجه اقدامات خود را به آگاهی همگان برسانند.

مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا