آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان

?آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان

? با سخنرانی دکتر قورچی (نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)

? دوشنبه 2 خرداد 1401، ساعت 17

? سالن فردوسی

?برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

?ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

?گواهی حضور در نکوداشت برای متقاضیان صادر خواهد شد.

?دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی?

?خانه اندیشمندان علوم انسانی?

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا