ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سخنرانی علمی دکتر مراد کاویانی راد

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی


ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

زمان:  روز سه شنبه 11  خرداد  ماه 1395

ساعت: 15 الی 17

مکان: دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران

با توجه به محدودیت ظرفیت مکان برگزاری جلسه، علاقمندان برای هماهنگی و شرکت در جلسه با شماره تلفن 09122187095 88342488 تماس بگیرند.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا