اطلاعیه

قابل توجه اساتید و دانش آموختگان دکتری جغرافیای سیاسی…..
انجمن ژئوپلیتیک ایران در نظر دارد سلسله سخنرانی هایی در موضوعات روز جهان و منطقه یا مباحث علمی ژئوپلیتیک را برنامه ریزی و با توجه به شرایط موجود، زمینه ارائه آن را از طریق فضای مجازی (به صورت زنده) فراهم نماید. از این رو از همه اساتید و صاحبنظرانی که آمادگی دارند در این برنامه مشارکت کنند، تقاضا می شود جهت برنامه ریزی و هماهنگی با دفتر انجمن تماس بگیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا