کسب گرید بین المللی توسط فصلنامه ژئوپلیتیک

در ارزیابی نشریات وزارت علوم، مجله ژئوپلیتیک با کسب گرید بین المللی حائز بالاترین رتبه و جزء معدود نشریات دارای اندیکس فوق است. نتیجه ارزیابی به پیوست ارسال است.
برای دیدن نتیجه ارزیابی می توانید از لینک زیر اقدام کنید.

https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId=

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا