اطلاعیه

پژوهشگران و نویسندگان گرامی همایش ملی «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»، هم اکنون می توانید با مراجعه به سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه ی خراسان رضوی مجموعه مقالات همایش را دریافت نمایید.

لینک های دریافت مجموعه مقالات:

https://iagk.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=256;1399-09-14-21-23-25&catid=1;1391-07-05-06-11-25&Itemid=56

مجموعه مقالات از طریق لینک زیر در سایت همایش نیز قابل دسترسی می باشد:

https://bsd.um.ac.ir/

@bsdConference
bsd.um.ac.ir
bsd@ferdowsi.um.ac.ir

(http://%F0%9F%93%A7bsd@ferdowsi.um.ac.ir/)iagk.um.ac.ir
(https://iagk.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=256;1399-09-14-21-23-25&catid=1;1391-07-05-06-11-25&Itemid=56)

دريافت مجموعه فايل هاي همايش  «ابعاد نظري و کاربردي توسعه و‌امنيت پايدار مناطق مرزي با رويکرد آمايشي»
انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی – دانشگاه فردوسی مشهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا