اطلاعیه

لینک های مجازی نرم افزار Adobe connect
یازدهمین گنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

افتتاحیه واختتامیه :

https://ad.ngo-ac.ir/ngo11/

پنل مفاهیم  وبنیان های نظری :

https://ad.ngo-ac.ir/mafahim/

پنل مطالعات کاربردی :

https://ad.ngo-ac.ir/motaleat/

پنل تحولات ژئوپلیتیکی :

https://ad.ngo-ac.ir/tahavolat/

پنل ایران وژئوپلیتیک :

https://ad.ngo-ac.ir/iran/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا