اطلاعیه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می کنند:

افتتاحیه اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
گزارش علمی و اجرایی: دکتر غلامرضا کریمی (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی)
خیرمقدم و سخنرانی رئیس همایش: دکتر عزیزالله حبیبی (رئیس دانشگاه خوارزمی)
سخنران ویژه: دکتر محسن خلیلی (استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)
موضوع: گسستن زنجیر سیزیفوس ایرانی

زمان: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰    ساعت: ۸ تا 9.40
لینک ورود به نشست: https://vc۳.khu.ac.ir/govern-۱/
صدور گواهی حضور در نشست فقط با ثبت نام در سامانه همایش از طریق این لینک (https://irangovernance1.khu.ac.ir/form_wrk.php?&slct_pg_id=72&sid=1&slc_lang=fa) امکان پذیر است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا