افراد همایش

1-    دبیر همایش: دکتر حسین ربیعی

2-    رئیس کمیته علمی: دکتر محمدرضا حافظ نیا

3-    رئیس کمیته اجرایی: دکتر عطاالله عبدی

اعضای کمیته علمی:

1-    دکتر محمد حسین پاپلی یزدی                         دانشگاه تربیت مدرس

2-    دکتر محمد رضا حافظ نیا                               دانشگاه تربت مدرس

3-    دکتر عزت الله عزتی                                       دانشگاه آزاد اسلامی

4-    دکتر یدالله کریمی پور                                    دانشگاه تربیت معلم

5-    دکتر درّه میرحیدر                                        دانشگاه تهران

6-     دکتر زهرا احمدی پور                                    دانشگاه تربیت مدرس

7-    دکتر محمد حسین افشردی                             دانشگاه عالی دفاع ملی

8-    دکتر زهرا پیشگاهی فرد                                  دانشگاه تهران

9-    دکتر سید یحیی رحیم صفوی                          دانشگاه امام حسین(ع)

10-      دکتر محمد حسن نامی                                سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

11-      دکتر عبدالرضا فرجی راد                               دانشگاه آزاد اسلامی

12-      دکتر محمدباقر قالیباف                                دانشگاه تهران

13-      دکتر حمیدرضا محمدی                              دانشگاه شهید بهشتی

14-      دکتر یوسف زین العابدین                             دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

15-      دکتر سید عباس احمدی                             دانشگاه تهران

16-دکتر محمد اخباری                                   دانشگاه آزاد اسلامی

17-      دکتر هادی اعظمی                                     دانشگاه فردوسی مشهد

18-      دکتر محمد هادی ایازی                              دانشگاه علوم انتظامی

19-      دکتر غلامحسن حیدری                              دانشگاه آزاد اسلامی

20-      دکتر ابراهیم رومینا                                   انجمن ژئوپلیتیک ایران

21-      دکتر سید هادی زرقانی                              دانشگاه فردوسی مشهد

22-      دکتر عطاالله عبدی                                    دانشگاه تربیت معلم

23-      دکتر مراد کاویانی راد                                 دانشگاه تربیت معلم

24-      دکتر بهرام امیراحمدیان                              دانشکدۀ مطالعات جهان

25-      دکتر نسرین خانیها                                 انجمن ژئوپلیتیک ایران

26-دکتر نبی الله رشنو                                  وزارت جهاد کشاورزی

27-      دکتر جواد شوشتری                                شهرداری تهران

28-      دکتر ناصر رضایی                                   پژوهشکدۀ میراث فرهنگی

29-      دکتر مرتضی قورچی                                انجمن ژئوپلیتیک ایران

30-      دکتر کیومرث یزدان­پناه                             دانشگاه تهران

31-      دکتر حسین مختاری                                 دانشگاه اصفهان

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا