امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی

تفاهم نامه همکاری علمی  آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای مشترک در راستای تعاملات علمی پژوهشی، میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و به منظور  بهرمندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر در زمینه های علمی – پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین و همکاری مشترک به امضای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر  ساسان شاه ویسی، رئیس  موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی رسید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا