امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با انجمن مدیریت کسب و کار

در راستای همکاری فیمابین با انجمن های علمی وزارت علوم و در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، اول مرداد ماه 1399 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن مدیریت کسب و کار با حضور دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر پرویز درگی رئیس انجمن مدیریت کسب و کار به امضا رسید. هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان دو انجمن با هدف رفع نیازهای متقابل عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا