امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با فصلنامه آفاق امنیت

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز چهاردهم اسفند ماه سال 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و فصلنامه آفاق امنیت با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر علی کریم زاده مدیر مسئول فصلنامه آفاق امنیت به امضا رسید. هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان انجمن و فصلنامه با هدف رفع نیازهای متقابل عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا