امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با موسسه آموزش عالی قشم

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز سیزدهم دی ماه سال 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه آموزش عالی قشم با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر افشین متقی بالاترین مقام صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی قشم به امضا رسید. هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان انجمن و موسسه با هدف رفع نیازهای متقابل و همکاری در ادامه انتشار نشریه علمی (علمی – پژوهشی) جغرافیا و برنامه ریزی عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا