انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی

دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس….

دکتر مصطفی قادری حاجت استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس….

دیده بانی علمی بیماری کووید19

انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی


http://s13.picofile.com/file/8398667626/Res_Guide_Hse_61.pdf.html

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا