انتشار کتاب «شاخ آفريقا؛ از اقوام و قبايل تا حکومت محلي»

کتاب «شاخ آفريقا؛ از اقوام و قبايل تا حکومت محلي» تألیف دکتر میثم میرزائی تبار، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات آفریقا از سوی انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

این کتاب، کشورهاي منطقه شاخ آفريقا را در دو بعد اصلي وضعيت و مناسبات قومي و قبيله‌اي و وضعيت محلي‌گرايي و حکومت محلي مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
کتاب مذکور در سه فصل شامل؛
فصل اول: کليات،
فصل دوم: اقوام و قبايل منطقه شاخ آفريقا
فصل سوم: محلي‌گرايي و حکومت محلي در منطقه شاخ آفريقا
گردآوری شده است.
لازم به ذکر است که در بخشی‌ از فصل‌های دوم و سوم کتاب، دکتر عقيل اصغری ملاباشی، دکتر مجيد رسولی، دکتر سيروس احمدي نوحداني و دکتر ريحانه صالح آبادی با مؤلف همکاری داشته‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا