انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

 

سخنرانی علمی جایگاه نظریه در جغرافیا


سخنران: دکتر محمد حسین پاپلی یزدی


زمان یکشنبه 21 اردیبهشت ماه 1393  ساعت 11 الی13

 

مکان: تهران- تقاطع جلال آل احمد – بزرگرا شهید چمران-

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکد علوم انسانی- سالن دکتر شکویی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا