انعقاد تفاهم نامه همكاري انجمن ژئوپلیتیک ایران با انجمن انسان شناسی و فرهنگ

این تفاهم نامه که به امضای دکتر سید یحیی صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و  دکتر ناصر فکوهی رئیس انجمن انسان شناسی رسید، طرفین را متعهد می سازد که در زمینه های  علمی و آموزشی همکاری داشته باشند. شایان ذکر است که مدت تفاهم نامه از زمان امضای آن برای چهار سال تعیین می شود و در صورت رضایت و توافق طرفین این مدت قابل تمدید خواهد بود.

{yoogallery src=[/images/gallery/taafaaaahom] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا