اولین جلسه کمیته بین الملل انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد.

جلسه راس ساعت 20 روز پنج شنبه با حضور اعضاء کمیته بین الملل تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.

 • دکتر رئیس السادات: در ابتدا گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کردند. این فعالیتها شامل:

– فعال شدن کمیته بین‌الملل

–  صدور حکم برای مسئول کمیته

– مشخص شدن اعضای کمیته

– تشکیل کار گروه و ارائه رویکرد توسط دکتر فرخ نیا

– ایمیل بین‌الملل درست شده و قسمت لاتین سایت راه اندازی شد.

– قسمت لاتین سایت باید تکمیل شود.

– ایجاد شورای سیاستگذاری در کمیته بین‌الملل و برپایی همایش

 • دکتر قادری حاجت:

– ۷ محور پیشنهادی در فایل وجود دارد (در حوزه بین الملل)

– ارسال نامه و ایمیل به دکتر رئیس السادات برای همکاری آکادمیک در حوزه روسیه

– ارتباط با مجله (مقالات علمی پژوهشی و نویسندگان آنها و سایت و مطالب ارائه شده).

 – ترجمه روسی مقالات ارسالی از طرف مجله

 • دکتر فرخ نیا:

– پیگیری نامه ارسالی از طرف دکتر نادری با دکتر رئیس السادات

– مکاتبه با روسیه و همکاری با انجمن و ارائه پیشنهاد

– انتشار یک یا دو مقاله مشترک با همکاری انجمن در نشریه آکادمیک وزارت امور خارجه روسیه

– برگزاری سمینار یا میزگرد مشترک با عنوان هژمونی آمریکا پس از شکست در نبرد افغانستان

– پیشنهاد برای شروع همکاری (پیگیری و مکاتبه با دکتر قورچی)

پیشنهاد برگزاری سمینار یا کنفرانس درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین با محوریت جاده ابریشم

فعلا محورها و زمان برگزاری کنفرانس مشخص نیست و در ادامه باید نوع مشارکت در این زمینه مشخص شود.

مکانیسم مقاله مشترک چیست؟

 • برداشت دکتر فرخ نیا:

– تحقیق مشترک بین انجمن و نشریه آکادمیک بین دو نفر یا کمتر از اعضا و تقسیم کار برای نوشتن مقاله

– اجماع در انجمن برای موضوع و پیشنهاد به نشریه آکادمیک

در چه حوزه ای چاپ مقاله انجام میدهند؟

 • دکتر قادری:

– تمرکز بر روابط خارجی و حوزه نفوذ آنها، منافع و اهداف روسیه

 • دکتر فرخ نیا:

– اتاق فکر برای حوزه روسیه

– میتوان بر روی حوزه قفقاز بصورت مشترک کار کرد.

– بحث روی افغانستان برای رایزنی بین ایران و روسیه در حوزه ستاد خارجی که میتوان منافع مشترک را دید.

 • پیشنهاد دکتر قادری:

– موضوعات دسته بندی شود (از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … )

– اختصاص یک شماره ویژه از فصلنامه به روابط ایران و روسیه و به آکادمی روسیه پیشنهاد شود.

– برگزاری یک سخنرانی از طرف دانشگاه تربیت مدرس درباره مسائل روسیه و ایران، علایق و پیشنهادات…

– برگزاری یک کنگره در حوزه اوراسیا

 • دکتر اعظمی:

– راستی آزمایی ابتدا در حد یک مقام (ابتدا تفاهم نامه داشته باشیم و موضوعات دیگر شامل مقالات، همایش ها و نشستها و …)

 • دکتر مختاری:

دستور کار و حوزه های کار کدام است؟ کدام حوزه کاری با مشارکت روسیه انجام شود؟

– در حوزه کمیته ها و فصلنامه ها همکاری شود و یا در زمینه کتاب مشترک در حوزه آموزش و انتشارات

– اسم نشریه مشخص شود(نشریه روسیه )

 • دکتر فرخ نیا:

– اولین قدم‌ این است که یک شماره ویژه در فصلنامه در نظر گرفته شود. خوب است اما زمان بر.

– در بحث مقاله با مشخص کردن موضوع و نویسندگان مشترک در این حوزه میتوان همکاری داشته باشد.

– ارائه یک نمونه نشریه(pdf) یا بروشور از طرف نشریه آکادمیک روسیه برای روشن تر شدن حوزه فعالیت آنها.

 • دکتر مختاری:

عملکرد خود روسیه چیست و حوزه های فعالیت آنها کدام است ؟

 • دکتر قادری:

در سایت نشریه، حوزه های فعالیت آنها را مشخص کرده است (روسیه)

 • دکتر قورچی:

– بحث روی آکادمیک و نشریه آن

– اجلاس شهرهای جاده ابریشم

– نگاه به شرق در بحث مهم است.

 • دکتر مختاری:

– معرفی آکادمیک روی سایت نشریه توسط دکتر مختاری روی نشریه

روی سایت وجود ندارد. تیتر روی اخبار تمرکز دارد.

– ابتدا شناخت از طرف مقابل و نشریه و همکاری آنها.

 • دکتر قورچی:

– ابتدا کار مشترک و فیزیک حوزه است و سپس ادامه همکاری

– نامه نگاری و بررسی مشکلات حقوقی توسط مدیران انجمن با کمیسیون انجمنهای علمی و بخش روابط بین الملل وزارت علوم و ارجاع به کمیته انجمن

– برای روشن شدن حوزه روابط در آینده و اینکه این روابط چگونه باید باشد، دکتر اعظمی با دکتر صفوی صحبت کنند

– روشن شدن بحث ها با سخنرانی آنها

 • دکتر اعظمی:

راستی آزمایی با مقاله و میزگرد و بعد ادامه همکاری

 • دکتر مختاری:

– اهمیت داشتن فصلنامه ژئوپلیتیک برای آنها (Q3) و امتیاز برای آنها.

– انعکاس این روابط حتی به وزارت علوم و کمیسیون های مربوطه توسط دکتر قورچی.

 • دکتر قادری:

– در سه سطح آموزش میدهند.

احتمالا زیرمجموعه های غیر دولتی دارند

– لینک با انجمن روسیه در صورتی که کار دولتی باشد انجام ندهند.

–  ابتدا برگزاری نشست آنلاین و معرفی انجمن و آکادمیک مشترک و راهکارهای تعاملی چیست و سپس جزئیات بررسی شود.

 • دکتر قورچی:

– ابتدا یک نفر از آنها تعامل برقرار کند و انقلاب علمی رعایت شود.

– هماهنگی جهت جلسه هژمونی آمریکا و نشست در افغانستان با یک نفر از آنها(سخنرانی مشترک در اسکای روم)

 • دکتر فرخ نیا:

– استعلام از وزارت علوم براب برگزاری جلسات در انجمنهایی که قبلا صورت گرفته

– نامه به کمیسیون انجمنهای علمی(جهت ارسال نامه از طرف آکادمیک روسیه برای همکاری با انجمن ژئوپلیتیک )

 • دکتر قورچی:

– برگزاری جلسات بین الملل و تمرکز کردن روی طرح جاده ابریشم و شروع نامه نگاری جهت مشخص کردن تاریخ هاو ارسال نامه به ارگانهای مختلف

(اردیبهشت، خرداد یا تیرماه ۱۴۰۱ و ۷۰ درصد حضوری باشد)

– آیا اجازه از رئیس جمهور لازم است؟ (دکتر قورچی)

برای دانشگاه وجود ندارد (هیات امنایی)

باید استعلام از وزارت علوم شود برای انجمن و لینک شدن با انجمن مشهد  (محدودیت ندارد)

– در همایش بین المللی اگر برگزار کننده دانشگاه فردوسی باشد انجمن برای مسائل بعدی برنامه ریزی کند.

– بحث انرژی در قرن ۲۱ بحث ویژه است.

– مناطق آزاد(سرخس، انزلی۲، مقسط- گوادر و ….)

 • دکتر اعظمی:

– اگر چند جا لینک شویم بهتر است ولی در آخر امتیاز برای انجمن بوده و مدیریت با انجمن بهتر است.

– انجمن، شهرداری،  دانشگاه فردوسی و هتل ها (اسپانسر)

برگزار کننده است(اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

 • دکتر مختاری:

– نشریه آنلاین از سال ۲۰۲۰ و معرفی مجله انجام داده است ولی در آرشیو چیزی وجود ندارد.

 • دکتر اعظمی:

– در ارتباط با ۷ حوزه، پیشنهادهایی برای بین الملل در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.  مثلا برای هر کدام یک شخص معرفی شود (جلسه کارگاه برگزار شود)

 • دکتر مختاری:

– ارائه نامه به آکادمیک هیدروپلیتیک ترکیه برای همکاری و شناسایی این نهاد غیر دولتی هستند و مقالات مهم را منتشر کرد(بند ۳ پیشنهادی)

– شناسایی کشورهای معتبر برای همکاری

 • دکتر زرقانی:

– روی حوزه های کشورهای تاجیکستان و افغانستان مهم هستند به دو دلیل:

الف. هدف بهره‌برداری ندارند و بهتر از روسیه هستند.

ب. حوزه آذربایجان با انجمن لینک شود.

قزاقستان، قطر، عربستان در حوزه بین الملل همکاری انجام شود.  بیشتر روی افغانستان و تاجیکستان تاکید شود.

– گروه … مشهد فعال هستند و آموزش زبان روسی به دانش آموختگان کارشناسی و از لینک در آن استفاده کرده در حوزه آسیای مرکزی و روسیه

– باید با دپارتمان و گروه ها و انجمن های کشورهای مربوطه حتما لینک شویم.

 • دکتر قورچی:

مثلا انجمن جغرافی دانان عرب در عربستان همکاری صلح و …. داشته باشیم و با دقت باید انجمن شود.

– فقط کار علمی باشد و یک پروژه علمی باشد و با سیستم دولتی کار نشود. ارتباط با هیات علمی در زمینه بازدید، فرصت مطالعاتی و پروژه مشترک و …. باشد. اگر از اشخاص دولتی بخواهیم همکاری داشته باشند وزارت علوم و وزارت امور خارجه باید بیشتر همکاری کنند.

– سخنرانی باید با حضور پروفسور مایر و ارتباط بیشتر. چون چهره علمی است و باید نامه نگاری شود.

– همکاری با ارگانها و اشخاص (انجمنها، دپارتمانها و هیات علمی )

– مشخص نمودن اعضای کمیته بین الملل و صدور حکم برای آنها اقدام شود.

– نهایی کردن در ارتباط با محورهای ارائه شده در جلسه بعدی و انجام فعالیتهای مفید در این زمینه(مثلا برگزاری کارگاه، جلسات و … )

– جلسه بعدی چه تاریخی باشد؟

– برگزاری همایش در سال ۲۰۲۲ و خروجی آن. ارائه راهبردهای همکاری در منطقه افزایش پیدا میکند. (اتحادیه شهرهای جاده ابریشم )

– نشست با آکادمیک روسیه (هژمونی آمریکا)

– پیگیری با دکتر فرخ نیا و دکتر قورچی برای همایش های جاده ابریشم

– سخنرانی دکتر مایر

– دکتر زرقانی و دکتر مختاری در کمیته بین الملل عضو شوند.

– صادر شدن احکام اعضا کمیته ها

– پیگیری نامه دکتر قورچی با دکتر مختاری – متن نامه بصورت انگلیسی روی سایت قرار بگیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا