اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر

انجمن جغرافیایی ایران با همکاری جمعی از دانشگاه ها، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی برگزار میکند:

»اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر»

زمان برگزاری: پنج شنبه 3 آذر ماه 1401

مکان: سالن دریانوردان کشتیرانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا