بازدید اعضای هیأت مدیره انجمن از پژوهشگاه شاخص پژوه

اعضای هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به همراه تنی چند از اساتید جغرافیا از پژوهشگاه شاخص پژوه بازید به عمل آوردند. در این جلسه همچنین دفتری از سوی پژوهشگاه مزبور به منظور  استقرار و فعالیت اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery/shakhespajoh] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا