برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب

برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا. این همایش با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت نیرو، وزات امور خارجه و سایر نهادها و ارگانها روز سه شنبه و چهارشنبه  8 و 9 اسفندماه در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا