برگزاری اولين جلسه دهمین هيأت مديره انجمن ژئوپلیتیک ایران

اولين جلسه دهمین هيأت مديره انجمن ژئوپلیتیک ایران در ساعت بیست روز پنجشنبه مورخ 14 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی در فضای اسکایپ تشکيل شد. در این جلسه اعضاء هیأت مدیره و بازرسین منتخب انتخابات مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران که در تاریخ  9 اسفند ماه 1399 برگزار شده بود حضور داشتند.
در این جلسه با رأی گیری مخفی سمت های اعضاء هیئت به شرح ذیل تعیین شد:

آقای دکتر هادی اعظمی به عنوان رييس هيئت مديره
آقای دکتر مرتضی قورچی
به عنوان نايب رييس
آقای دکتر سید محمد تقی رئیس السادات
به عنوان دبیر
آقای عباس بایرامی
به عنوان خزانه دار
آقای دکتر مصطفی قادری حاجت
به عنوان عضو هیأت مدیره.این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا