برگزاری اولین جلسه هیات مدیره با مسئولین کمیته های انجمن

اولین جلسه هیات مدیره با مسئولین کمیته ها در روز شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 21 در فضای مجازی و در بستر اسکایپ با حضور اعضا هیات مدیره و جناب آقای دکتر ناصر رضائی مسئول کمیته پژوهش و نوآوری و سرکار خانم آیه شعبانی کوچصفهانی مسئول کمیته نشستها و همایشها برگزار شد. مقرر گردید که مسئولین نسبت به تکمیل اعضا کمیته، تدوین شرح وظایف و ارائه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقدام کنند. همچنین مقرر گردید با سایر مسئولین کمیته ها در روزهای آتی جلسه برگزار گردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا