برگزاری جلسه بررسی بسترهای همکاری میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد

این نشست با حضور آقایان دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن)، دکتر سید هادی زرقانی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی)، دکتر فرخ فرخ نیا (مسئول کمیته بین الملل انجمن ژئوپلیتیک ایران) و سرکار خانم دکتر الهه سادات ذوقی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در روز شنبه 5 شهریور ماه 1401 ساعت 13 تا 15 در محل شورای شهر مشهد، برگزار شد. در این نشست طرفین بر افزایش تعاملات، بهره مندی از ظرفیت ها و دستاوردهای تخصصی طرفین و تجمیع توانایی ها در اجرای پروژه های مطالعاتی، آموزشی و تحقیقاتی تاکید شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا